Cải thiện kĩ năng viết tiếng Anh với các mẫu câu sau:

By | 00:31 Leave a Comment
Chắc các bạn đã từng nghe qua tới thứ tự nên học trong tiếng Anh rồi chứ: nghe, nói, đọc, viết. Viết là kĩ năng được sếp sau cùng trong khi học một ngôn ngữ nào đó, vì Viết tiếng Anh là kĩ năng khó nhất, đòi hỏi khi bạn đã thành thục những kĩ năng kia rồi thì mới luyện tập được kĩ năng này.
Không giống như nói hay nghe, đôi khi chúng ta không cần thiết phải quan tâm đến ngữ pháp của câu ( đặc biệt là đối với những bạn mới bắt đầu học tiếng anh), nhưng khi viết chúng ta phải tuân thủ đúng những cấu trúc trong tiếng anh. Dưới đây là một vài mẫu câu bạn nên đọc và học qua nếu muốn cải thiện kĩ năng viết tiếng Anh và giúp cho người đọc dễ dàng năm được ý của bạn hơn:
Cải thiện kĩ năng viết tiếng Anh
Bạn đã viết tốt tiếng Anh chưa?

Bắt đầu ý kiến, luận điểm mới (Starting a new point):

Now let’s turn to …
- Now let’s move on to …
- I’d like now to consider …
- I’d like now to examine …
- Next we come to …
- Turning now to …
- Let’s move on now to …
- The next point I’d like to make is …

Giới thiệu luận điểm đầu tiên của bạn (Introducing your first point)

- To start with, then I’d like to consider …
- First of all, I’d like to look at …

Đề cập tới những điều bạn sắp trình bày (Referring to what you will say):

- I’ll come to that later.
- I’ll return to this point in a few minutes.
- … and I’ll talk about this in the next part of my presentation.
- … I’ll comment on this in my conclusion

Đề cập tới những điều bạn đã trình bày trước đó (Referring to what you have said)

- As I said at the beginning …
- I told you a few moments ago that …
- In the first part of my talk, I said …
- As I’ve already said, …
- As I mentioned earlier, …

Kết thúc 1 ý kiến (Finishing a point):


- Those are the main points on …
- That’s all I have to say about …
- So that, then, is …
- Now we’ve looked at …
- Now we’ve dealt with …

Gợi mở câu hỏi (Inviting questions):


- And now, if you have any questions, I’ll be glad to (try to) answer them.
- Does anyone have any questions?
- Any questions? 

Tóm tắt (Summarising)

- So now I’d just like to summarise the main points.
- In brief, we have looked at …

Kết luận (Concluding):


- That’s all I have to say for now.
- (I think) that covers most of the points.
- That concludes my talk.

- Thank you for your attention.

Việc vận dụng các mẫu câu phía trên sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể kĩ năng viết tiếng Anh của mình đấy. Chúc các bạn thành công.
Bài đăng Mới hơn Trang chủ

0 nhận xét:

Bài đăng phổ biến